Kontakty

Andrea Bernardová, e-mail: bernardovaa@army.cz, tel. 973 215 412, fax 973 215 052

Ing. Leoš Bártík, e-mail: bartikl@army.cz, tel. 973 218 337


Korespondeční adresa:

Ministerstvo obrany

sekce vyzbrojování a akvizic

oddělení NSIP

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

Nahoru