Aktuálně vyhlášené mezinárodní soutěže hrazené ze společných prostředků NATO

NAEW and C Force Food Service Contract

- termín pro přihlášení: 28.02.2018
- vyhlašovatel: NAEW&CF E-3A Component, Germany
- kód soutěže: ACO-E3A-18-10

- čj. případu: 2018-09

Supply of NATO medals

- termín pro přihlášení: 23.03.2018
- vyhlašovatel: SHAPE, Belgium
- kód soutěže: ACO-SH-18-01

- čj. případu: 2018-08

Provision of optical transport services (OTS) services for multiple locations

- termín pro přihlášení: 21.02.2018
- vyhlašovatel: NCIA, Brussels, Belgium
- kód soutěže: IFB-NCIA-NSII-18-04

- čj. případu: 2018-07

Support to the RS AMN and NCIA DHS and Portals 

- termín pro přihlášení: 21.02.2018
- vyhlašovatel: NCIA, Brussels, Belgium
- kód soutěže: IFB-NCIA-RS-18-03

- čj. případu: 2018-06

Letecká základna Čáslav - rekonstrukce RWY, TWYs, odbavovacích ploch a modernizace letištní světlotechniky (projektová dokumentace) 

- termín pro přihlášení: 16.02.2018
- vyhlašovatel: Ministerstvo obrany ČR
- kód soutěže: ICB/01/2018-reko RWY (PD)

- čj. případu: 2017-75

Letecká základna Čáslav – výstavba objektu záchranné a požární techniky (projektová dokumentace)

- termín pro přihlášení: 1.5.2017

- vyhlašovatel: Ministerstvo obrany ČR
- kód soutěže: ICB /01/2017 - ZPT (PD)

- čj. případu: 2017-13

Letecká základna Náměšť n/Osl. – dostavba muničního skladu (projektová dokumentace)
- termín pro přihlášení: 31.5.2017
- vyhlašovatel: Ministerstvo obrany ČR
- kód soutěže: ICB /02/2017 – MS (PD)

- čj. případu: 2017-12

Nahoru